عربی دبیرستان و نکات کنکوری

عربی جامع دبیرستان

درباره من
دبیر عربی دبیرستان ،مدرس ضمن خدمت همکاران، 22 سال سابقه تدریس عربی دبیرستان و کلاسهای کنکور-سرگروه عربی دبیرستان ازمهر1390 -تلمّذ در محضر بزرگترین اساتید ادبیات عرب ایران:دکتر حسن وحید -دکتر نادر نظام طهرانی-دکتر عدنان طهماسبی-دکتر سید خلیل باستان- دکتر مرامی(اساتید بزرگوار دانشگاه علامه طباطبائی) دکتر عناد (عراقی)-دکتر مصطفوی-دکتر حیدر محلاتی و...
برگه ها
جستجو در وبلاگ
نویسنده :حسن شیرزاد
تاریخ: شنبه 24 اسفند 1398 05:15 ب.ظ

با توجه به درخواست دانش آموزان عزیز ، محل اعرابی کلمات دو آیه درس اول عربی یازدهم تجربی، تقدیم به همه دوستان.

بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ.

 (بِسْمَ) جارو مجرور. / الله : مضاف الیه و مجرور (موصوف)

موصوف ، محل اعرابی(نقش) نیست.

 (الرَّحْمنِ) صفت اول.

(الرَّحِیمِ) صفت دوم.

{یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ یَكُونُوا خَیْراً مِنْهُمْ وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أَنْ یَكُنَّ خَیْراً مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمانِ وَمَنْ لَمْ یَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11)}.

(یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا) یا : حرف ندا / ایها الذین آمنوا : گروه منادایی طبق کتاب عربی دوازدهم انسانی چاپ98 / آمنوا : فعل و فاعلش ضمیر و/ (لا یَسْخَرْ) مضارع مجزوم با لا نهی /(قَوْمٌ) فاعل / (مِنْ قَوْمٍ) جارومجرور / (عَسى) فعل ماضی تام /(أَنْ یَكُونُوا)  فعل مضارع منصوب . از فعل های ناقصه،  واو :اسم  فعل ناقصه / خَیْراً خبر فعل ناقصه منصوب / (مِنْهُمْ) جارومجرور/ما بعد ش ،فاعل عسى(خارج کتاب)/ (وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أَنْ یَكُنَّ خَیْراً مِنْهُنَّ) جمله: معطوف به ما قبل خود / (وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ) وَلا تَلْمِزُوا: مضارع مجزوم با لا نهی، واو فاعلش،/ أنفسَ مفعول/ کمْ : مضاف الیه/ (وَلا تَنابَزُوا) لا تَنابَزُوا : فعل نهی ، و: فاعلش،( معطوف به ما قبل)/ (بِالْأَلْقابِ) جارومجرور (بِئْسَ الِاسْمُ) بِئْسَ : فعل ماضی برای ذم،/ الِاسْمُ :فاعل /  (الْفُسُوقُ) مبتدأ ( اسم مخصوص ذم ،خارج کتاب)/ جملة بِئْسَ الِاسْمُ خبرش است(خارج کتاب)/ (بَعْدَ) قید زمان /(الْإِیمانِ) مضاف إلیه (وَمَنْ) واو حرف / مَن : اسم شرط ،جازم / (لَمْ یَتُبْ) مضارع مجزوم با لم و فعل شرط وفاعلش ضمیر مستتر هو/ (فَأُولئِكَ) فاء جواب شرط / أُولئِكَ :مبتدأ /(هُمُ) ضمیر فصل(خارج کتاب) / (الظَّالِمُونَ) خبر وجملة اسمیة در محل جزم /

{یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا یَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَیُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ یَأْكُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِیمٌ (12) یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ (13)}.

(یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِیراً) یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا: مانند آیه قبل/ اجْتَنِبُوا : فعل امر و فاعلش ضمیر و / كَثِیراً : مفعول / (مِنَ الظَّنِّ) جارومجرور / (إِنَّ بَعْضَ) إن : حرف مشبهة بالفعل / بعضَ : اسم إنّ و منصوب / (الظَّنِّ) مضاف إلیه  و مجرور /(إِثْمٌ) خبر إنّ و مرفوع / (وَلا تَجَسَّسُوا) فعل  مضارع مجزوم با لا نهی، واو فاعلش/ وجملة معطوف به ما قبل خود/ (وَلا یَغْتَبْ) فعل  مضارع مجزوم با لا نهی / (بَعْضُكُمْ)  بعضُ : فاعل / کم :مضاف الیه / (بَعْضاً) مفعول/ وجملة معطوف به ما قبل خود/ (أَیُحِبُّ) (أَ)همزة :حرف استفهام / یُحِبُّ فعل مضارع مرفوع/  (أَحَدُكُمْ) أَحَدُ : فاعل /کم : مضاف الیه / (أَنْ یَأْكُلَ لَحْمَ) أَنْ یَأْكُلَ: فعل مضارع منصوب / لَحْمَ : مفعول /  فاعلش ضمیر مستتر هو/  (أَخِیهِ) أَخِی مضاف إلیه مجرور با یاء / هِ : مضاف إلیه مجرور محلا/ (مَیْتاً) حال  /(فَكَرِهْتُمُوهُ) فاء : حرف / كَرِهْتُم :فعل  ماضی و فاعلش «تُم» / هُ :  مفعول/ (وَاتَّقُوا) وَ : حرف / اتَّقُوا : فعل أمر ، واو فاعلش / (اللَّهَ) مفعول / (إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِیمٌ) إن: حرف مشبهة بالفعل / اللَّهَ : اسم إنَ منصوب/ تَوَّابٌ : خبر إن َ مرفوع / رَحِیمٌ : خبر دوم إنَ : مرفوع /  (یا أَیُّهَا النَّاسُ) یا : حرف ندا / ایها الناس :  گروه منادایی طبق کتاب عربی دوازدهم چاپ98 / (إِنَّا = إنّ + نا ) إنّ : حرف مشبهة بالفعل / نا : اسم إنّ / (خَلَقْناكُمْ) خبر إن  /خَلَقْنا : فعل ماضی ،  نا : فاعل / کم : مفعول / (مِنْ ذَكَرٍ) جارومجرور /  (وَأُنْثى) و : حرف عطف ، أُنْثى : معطوف به ذكر/ (وَجَعَلْناكُمْ) جملة معطوف به ما قبل خود/ جَعَلْنا : فعل ماضی، نا: فاعل / کم :مفعول اول /(شُعُوباً) مفعول دوم / (وَقَبائِلَ) معطوف به شعوبا /(لِتَعارَفُوا) فعل مضارع منصوب ،واو فاعلش/ (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ) إن : حرف مشبهة/ اکرمَ : اسم إنّ و منصوب / کم : مضاف الیه / (عِنْدَ) قید مكان / (اللَّهِ) مضاف إلیه/  (أَتْقاكُمْ) خبر إن/ کم : مضاف الیه/ (إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ) إن : حرف مشبهة بالفعل ، الله : اسم إن منصوب/ علیم: خبر إن مرفوع/ خبیر : خبر دوم إن مرفوع 


نویسنده :حسن شیرزاد
تاریخ: چهارشنبه 14 اسفند 1398 08:28 ق.ظ
 قواعد درس ششم سال دهم تجربی -ریاضی و انسانی 

+ قواعد درس پنجم یازدهم تجربی- ریاضی و انسانی

در یک فایل pdf تقدیم به شما عزیزان

با آرزوی سلامتی


                                                     
جهت دانلودکلیک کنید


قواعد درس ششم دهم و درس پنجم یازدهم 


نویسنده :حسن شیرزاد
تاریخ: پنجشنبه 17 بهمن 1398 09:52 ق.ظ
سوالات کنکور98 با پاسخ تشریحی
تعداد کل صفحات : 66 1 2 3 4 5 6 7 ...
تازه ترین مطالب
ابزارک های وبلاگ

قالب وبلاگ

  • کل بازدید:
  • بازدید امروز :
  • یازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • نویسنده:حسن شیرزاد
  • تعداد کل مطالب :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو