عربی دبیرستان و نکات کنکوری

عربی جامع دبیرستان

درباره من
دبیر عربی دبیرستان ،مدرس ضمن خدمت همکاران، 22 سال سابقه تدریس عربی دبیرستان و کلاسهای کنکور-سرگروه عربی دبیرستان ازمهر1390 -تلمّذ در محضر بزرگترین اساتید ادبیات عرب ایران:دکتر حسن وحید -دکتر نادر نظام طهرانی-دکتر عدنان طهماسبی-دکتر سید خلیل باستان- دکتر مرامی(اساتید بزرگوار دانشگاه علامه طباطبائی) دکتر عناد (عراقی)-دکتر مصطفوی-دکتر حیدر محلاتی و...
برگه ها
جستجو در وبلاگ
نویسنده :حسن شیرزاد
تاریخ: پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398 08:03 ب.ظ

ﮐﻠﻤﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮ رﻧﮓ دﻻﻟﺖ دارد در ﻋﺮﺑﯽ ﺻﻔﺖ اﺳﺖ .

 

ﻓﻌﻞ ﺑﺮای ﮐﻠﻤﺎت اُﻣَﻢ ، ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ، اﻟﺸﻌﻮب ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻔﺮد ﻣﻮﻧﺚ ﻣﯽ آﯾﺪ .

 

باب اﻧﻔﻌﺎل و ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺠﻬﻮل ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ؛ ﻻزم ﻫﺴﺘﻨﺪ .

 

ﻣَﻦ و ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﻞ اﻣﺮ ﻣﻔﻌﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

 

اﮔﺮ ﻣﻮﺻﻮف اﺳﻢ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ال ﻧﮕﯿﺮد اﻣﺎ ﺻﻔﺘﺶ ﺑﺎﯾﺪ ال ﺑﮕﯿﺮد .

 

 اﻋﺪاد ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ و وﺻﻔﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ وزن ﻓﺎﻋﻞ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺪد 

«اول» و ﭼﻮن در ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻘﺶ ﺻﻔﺖ را دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺎﻣﻼ 

ﺷﺒﯿﻪ اﺳﻢ  ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ .

 

در ﺑﺎب ﺗﻔﺎﻋﻞ و ﺗفعّل ﺻﯿﻐﻪ ﻫﺎی ﻣﺜﻨﯽ و ﺟﻤﻊِ ﻣﺎﺿﯽ و اﻣﺮ ﮐﺎﻣﻼ

 ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻤﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎب ﻫﺎ ﻋﯿﻦ اﻟﻔﻌﻞ در ﻣﺎﺿﯽ ﻓﺘﺤﻪ و در اﻣﺮ ﮐﺴﺮه 

ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .

 

ﮐﻠﻤﻪ ی ﺳﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺣﺮف وﺳﻂ "آ" و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ 


ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺸﺘﻖ اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ اﺳﺖ .

 

 

ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺿﯽّ ، ﻣﻬﺪیّ ﻣﺸﺘﻖ اﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

 

 

اﺳﻢ ﺗﻔﻀﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻔﺖ واﻗﻊ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻮﺻﻮف ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .
تازه ترین مطالب
ابزارک های وبلاگ

قالب وبلاگ

  • کل بازدید:
  • بازدید امروز :
  • یازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • نویسنده:حسن شیرزاد
  • تعداد کل مطالب :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic