عربی دبیرستان و نکات کنکوری

عربی جامع دبیرستان

درباره من
دبیر عربی دبیرستان ،مدرس ضمن خدمت همکاران، 20 سال سابقه تدریس عربی دبیرستان و کلاسهای کنکور-سرگروه عربی دبیرستان ازمهر1390 تا مهرماه96-تلمّذ در محضر بزرگترین اساتید ادبیات عرب ایران:دکتر حسن وحید -دکتر نادر نظام طهرانی-دکتر سید خلیل باستان -دکتر عدنان طهماسبی-دکتر عناد (عراقی)-دکتر مصطفوی و...
برگه ها
جستجو در وبلاگ
نویسنده :حسن شیرزاد
تاریخ: یکشنبه 26 مهر 1394 06:09 ب.ظ

 

فعلی که یکی از حروف اصلی آن حرف علّه ( و ، الف ، ی ) باشد معتل و در مقابل فعلی که در ریشه آن حرف عله نباشد صحیح نامیده می شود .

انواع صحیح

1 ) مهموز : فعلی است که یکی از حروف اصلی آن همزه باشد .

مانند : مهموز الفاء : أخذَ       مهموز العین : سألَ       مهموز اللام : قَرأ

2 ) مضاعف : فعلی است که در ریشه خود دو حرف هم جنس داشته باشد .

مانند : فـکَّ         فـرَّ        وسوَسَ        زَلزلَ

3 ) سالم : به فعلی گفته می شود که نه مهموز و نه مضاعف و نه معتل باشد . مانند :  کتبَ ، نَصرَ

فعل معتل

حرف عله سه بود ای طلبه / واو و یاءو الف منقلبه

فعل از نظر حروف عله بر دو نوع است :1- فعل معتل 2- فعل صحیح

فعل معتل :معتل یعنی ؛مریض .در اصطلاح علم صرف به فعلی گویندکه یک یا دو حرف اصلی ان از حروف عله باشد.

انواع فعل معتل :1- فعل مثال 2- فعل اجوف 3- فعل ناقص 4- فعل لفیف

فعل مثال :به فعلی گویند که اولین حرف اصلی ان از حروف عله باشد.

فعل مثال بر دو نوع است:

1. مثال واوی: وَعَدَ - وَصَلَ - وَجَدَ - وَهَبَ - وَزَنَ – وَضَعَ - وَزَرَ - وَرَثَ - وَقَفَ

2. مثال یایی: یَقِنَ - یَقِظُ - یَسَرَ

فعل اجوف : فعلی است که دومین حرف  اصلی آن از حروف عله باشد و بر دو نوع است:

1. واوی: قول - قوم - طوع - عَوَدَ - جَوَبَ

2. یایی: بَیَعَ - سَیَرَ - خَیَرَ - سَیَلَ

3. فعل ناقص: به فعلی گویند که سومین حرف اصلی  آن از حروف  عله باشد  و بر دو نوع  است:

1. واوی: دَعَوَ – عَفَوَ - قَضَوَ – رَجَوَ - سَمَوَ

2. یایی: هَدَیَ - رَضَیَ - خَشَیَ - حَفَیَ

4.فعل لفیف: به فعلی گویند که دو حرف اصلی آن از حروف عله باشد و بر دو نوع است:

1.مقرون: دو حرف عله نزدیک به هم باشد: طَوَیَ - هَوََیَ - شَوَیَ - زَوَیَ 

2. مفروق: دو حرف عله با فاصله بیایند: وَلَیَ - وَفَیَ وصی

اعلال: یعنی درمان یافتن یا بهبود یافتن. در اصطلاح می‌گوییم  هر گاه حرف عله  تغییر شکل  یابد گوییم اعلال صورت گرفته است .    

مجهول کردن فعل معتل در ادامه مطلبنویسنده :حسن شیرزاد
تاریخ: یکشنبه 19 مهر 1394 03:38 ب.ظ
متن و ترجمه عربی دبیرستان برای موبایل(جاوا و اندروید)

دوم تجربی جاوا(jar)  /دوم تجربی اندروید(apk)
          


دوم انسانی جاوا(jar) / دوم انسانی اندروید(apk)
           
سوم انسانی جاوا(jar)/سوم انسانی اندروید(apk)
             چهارانسانی جاوا(jar)/چهارم انسانی اندروید(apk)
              نویسنده :حسن شیرزاد
تاریخ: یکشنبه 12 مهر 1394 03:41 ب.ظ

متن و ترجمه و پاسخ تمارین عربی سوم تجربی-ریاضینویسنده :حسن شیرزاد
تاریخ: چهارشنبه 8 مهر 1394 04:50 ب.ظ
متن و ترجمه و پاسخ تمارین كتاب عربی سوم انسانی


نویسنده :حسن شیرزاد
تاریخ: سه شنبه 7 مهر 1394 07:51 ب.ظ

متن،ترجمه و پاسخ تمارین عربی چهارم انسانی

درس اول
درس دو
درس سوم
درس

درس پنجم    

درس ششم
درس هفتم 


درس هشتم

درس نهم   

درس دهم
نویسنده :حسن شیرزاد
تاریخ: یکشنبه 5 مهر 1394 06:53 ب.ظ
ترجمه دروس دوم انسانی
ترجمه دروس سوم انسانی

ترجمه دروس دوم تجربی-ریاضی 


ترجمه دروس سوم تجربی-ریاضینویسنده :حسن شیرزاد
تاریخ: یکشنبه 5 مهر 1394 06:30 ب.ظ

سوالهای فعل معتل سال سوم دبیرستان :

1- عَیِّن الصَّحیحّ عَن كلمةِ « یَصِیدُ»: ( انسانی سراسری )

« العصافیرُ تشعُرُ بِأذیً كثیرٍ مِنَ الإنسانِ عِندَما  یَصیدُها  بعضَ الأحیانِ

الف- معتلّ  ناقص- لازمٌ- ﻣﺒﻨﻰّ للمعلوم- معربٌ/ فعلٌ مرفوعٌ وفاعلُهُ ضمیرُ «هو» المستتر

ب- مزیدٌ ثلاثیٌّ مِن بابِ إفعال – معتلّ و أجوف – ﻣﺒﻨﻰّ للمعلوم/فعلٌ مرفوعٌ مَعَ فاعِلِهِ جملةٌ فعلیة

ج- فعلٌ مضارعٌ – للغائب- معتلّ و أجوف – متعدٍّ – ﻣﺒﻨﻰّ للمعلوم -معربٌ/ فعلٌ و فاعلُهُ« بعض»

د-فعلٌ مضارعٌ – مجرّدٌ - ثلاثیّ- معتلّ و أجوف- متعدٍّ/فعلٌ و فاعلُهُ« هو» المستتر والجملة فعلیة

2- ما هو الصَّحیحُ عَن كلمةِ«قالَ»؟ 

الف- للغائب ، مجرّدٌ ثلاثى، معتلّ العین، متعدٍّ ، ﻣﺒﻨﻰّ  عَلَی الفتح

ب- فعلٌ ماضٍ، مجرّدٌ ثلاثىّ، إعلالُهُ بالحذف، ﻣﺒﻨﻰّ  للمعلوم

ج- فعلٌ مجرّدٌ ثلاثىّ، لازمٌ ، ﻣﺒﻨﻰّ  عَلَی الفتح،معتلّ و أجوف

د- للغائب، معتلّ و أجوف ، ﻣﺒﻨﻰّ  للمجهول، لازمٌ ، مجرّدٌ ثلاثىّ

-3 كَیفَ یكونُ فعل « وَصَفَتْ» مَعَ حرفِ «لَمْ» الناﻓیة؟ (عمومی سراسری)

الف- لم تَصِفى      ب- لم تَوصِفى       ج- لم تَصِفینَ        د- لم تَصِفْ

4-كَم فعلاً أجوفاً ﻓﻰ العبارة التّالیة؟      (انسانی سراسری

رأیتُ هذه الآیةَ ﻓﻰ القرآن الكریم و هى تَقولُ : ﴿ فَأقیموا الصّلاةَ و آتوا الزَّكاةَ و أطیعوا اللهَ و رسولَهُ﴾

الف- اِثنانِ     ب- ثلاثة              ج- أربعة             د- خَمسة
نویسنده :حسن شیرزاد
تاریخ: شنبه 4 مهر 1394 05:05 ب.ظ
قواعد درس اول و دوم عربی 2 انسانی(قواعد عربی اول دبیرستان درس اول تا دهم)


نویسنده :حسن شیرزاد
تاریخ: پنجشنبه 2 مهر 1394 05:13 ب.ظ
متن و ترجمه و پاسخ تمارین كتاب عربی دوم انسانی


نویسنده :حسن شیرزاد
تاریخ: پنجشنبه 2 مهر 1394 04:38 ب.ظ

متن و ترجمه و پاسخ تمارین عربی دوم تجربی-ریاضی

نویسنده :حسن شیرزاد
تاریخ: چهارشنبه 1 مهر 1394 07:00 ق.ظ

ارزش انسان ز علـم و معـرفت پیدا شود          بـــی هنر گر دعوی بیجا کند رسوا شود

هر که بر مردان حق پیوست عنوانی گرفت       قطره چون واصل به دریا می شود دریا شود

ای‌ که بر ما می‌کنی از جـــامة نو افتخـار         افتخــــــار آدمـی کی جــامة دیبا شود

قیمت گوهــــر شود پیدا برِ گوهر شناس           قــدر مــا در پای میزان عمــل پیدا شود

آدمــی هرگــز نمی‌بیند ز سنگینی گزند            از سبک مغزی بشر چون سنگ پیش پا شود

در مسیر زندگی هرگــز نمی‌افتد به چاه           بــا چـراغ دین و دانش گر بشر بینا شـود

ما که در راه طلب دم از حقیقت می‌زنیم          طــعنه‌های مــدعــی کی سدّ راه ما شود

سـر فـرو می‌آورد هر شاخه از بارآوری        مـی‌کند افتــادگی انسان اگر دانـــا شود

چند روزی گر به کام مدعی گردد فلک         غم مخور خسرو که روزی هم به کام ماشود 

     کسب 2 رتبه تک رقمی ، 7رتبه دو رقمی و 10 رتبه سه رقمی و درنهایت 19 رتبه

 زیر 1000 توسط دانش آموزان درکنکور94 ازشهرستان جاجرم، باعث افتخار ماست.

به امید موفقیت شما عزیزان.
تازه ترین مطالب
ابزارک های وبلاگ

قالب وبلاگ

  • کل بازدید:
  • بازدید امروز :
  • یازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • نویسنده:حسن شیرزاد
  • تعداد کل مطالب :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :